Rozliczenie za godziny pracy - wyceny trudne do oszacowania

Wymagany zakup minimum 5h roboczych. 1h pracy = 90 zł netto. Prace są wykonywane po zaksięgowaniu wpłaty, zgodnie z kolejką zadań (maksymalny termin podjęcia prac: 14 dni od zaksięgowania wpłaty oraz dostarczenia kompletu wytycznych).

 

Raportowanie

Po zakończeniu prac do Klienta przesyłana jest informacja o czasie poświęconym na wykonanie zadania. Niewykorzystane godziny pozostają na koncie Klienta przez 6 miesięcy. W przypadku zmiany cennika, godziny są przeliczane wg aktualnie obowiązującej stawki.

 

Naliczanie godzin

Naliczana jest każda rozpoczęta godzina pracy.

 

Możliwość przerwania realizacji projektu w dowolnym momencie

Żadne poważne studio graficzne nie realizuje zleceń „na próbę = za darmo”, rozliczenie za godziny jest bardzo dobrą formą ubezpieczenia dla Klienta.
Jeśli po zapoznaniu się z portfolio, wciąż nie masz 100% pewności, że warto podjąć ze mną współpracę, zamów realizację projektu w systemie godzinowym. Dzięki temu w dowolnym momencie możesz zrezygnować i zapłacić tylko za rzeczywiście przepracowane godziny.

 

Niższa cena końcowa usługi

Rozliczenie projektu za godziny rzeczywiście może być tańsze dla Klienta niż przy wycenie z góry.
Jak to możliwe?
Musisz wiedzieć, że w momencie wyceniania usługi „za projekt”, czyli np. za projekt graficzny, każde studio graficzne w tej cenie uwzględnia swoje ryzyko. Może być ono związane chociażby z niedoszacowaniem projektu czy wystąpieniem obiektywnych przyczyn wydłużenia czasu realizacji. Koszt dodatkowej czy dłuższej pracy ponosi studio, ale niejako przerzuca go na Klienta w odgórnie ustalonej cenie usługi. Jest to zupełnie naturalne, ten schemat stosuje się w każdej branży.

Jeśli natomiast zdecydujesz się na rozliczenie godzinowe, wówczas płacisz wyłącznie za każdą faktycznie przepracowaną godzinę. Sumarycznie może się więc okazać, że np. zlecając projekt graficzny w modelu godzinowym zapłacisz za niego wyraźnie mniej, niż gdybyś kupił go prosto z cennika.