Regulamin

Korzystanie (w jakikolwiek sposób) z Serwisów i usług Studia Graficznego Grafikola.pl oraz Iteraktiv oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.

I. Informacje ogólne
1. Usługę świadczy – Wykonawca
Firma Iteraktiv wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 14444.

2. Zamawiający/Klient/Konsument/Użytkownik
Klient – firmy Iteraktiv.
Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Realizacja zamówień. Zakup usług / produktów
Zamówienia są przyjmowane od Klientów przez złożenie zamówienia drogą mailową lub przesłanie zamówienia poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na Serwisie.

1. W przypadku zakupu usług / produktów przy korzystaniu z Serwisu oraz zakup usług / produktów poprzez skorzystanie z poczty e-mail lub mechanizmy dostępne na Serwisie – Użytkownik akceptuje wszystkie regulaminy i warunki dostępne na Serwisie w tym: 

A) Warunki współpracy:

Zamówienia i płatności

Składając zamówienie na naszej stronie internetowej lub przez e-mail akceptujesz warunki świadczenia usługi oraz regulamin. Informujemy o tym, aby ułatwić Ci świadome podjęcie decyzji o skorzystaniu z oferty Serwisu Grafikola.pl. 

1. Jak złożyć zamówienie?

Krok 1.
Zamówienie możesz złożyć:

 1. przez formularz na www,
 2. przez e-mail.

Krok 2. Po wpłynięciu zamówienia skontaktujemy się z Tobą i ustalimy ostateczny zakres usługi oraz cenę.

Krok 3. Otrzymasz od nas fakturę pro forma. Przy zamówieniach do 15 000 zł netto pobieramy 100% płatności z góry.

Krok 4. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym zamówienie jest automatycznie kierowane do realizacji – a na Twój mail wysyłana jest faktura VAT wraz z informacją o rozpoczęciu zlecenia.

2. Jakie są terminy realizacji?

Taką informację zawsze znajdziesz w opisie konkretnej usługi. Pamiętaj, że termin realizacji biegnie od momentu, w którym zostaną spełnione równocześnie dwa warunki:

 1. Twoja płatność za fakturę pro forma zostanie zaksięgowana na naszym koncie.
 2. Dostarczysz nam wszystkie ustalone materiały (wytyczne, odpowiedzi na pytania związane ze zleceniem, wybrane i posegregowane zdjęcia, gotowy tekst etc.).

Wszystkie zlecenia są realizowane w kolejności zgłoszeń.
Uwaga: W przypadku dużej ilości zamówień od klientów terminy realizacji podane w opisach usług nie są wiążące i są wówczas ustalane indywidualnie.

Zależy nam, by wszystkie zamówienia były realizowane jak najszybciej. Ponieważ jednak priorytetem jest dla nas jakość, a do tego obsługujemy wielu klientów (często równolegle), to nie zawsze możemy zagwarantować natychmiastowe zajęcie się zleceniem. Jeśli więc bardzo Ci się spieszy, to zamów usługę ekspresową ASAP (dodatkowo płatną).
 

3. Dokumenty sprzedaży

Do wszystkich zamówień wystawiamy fakturę pro forma, którą wysyłamy na adres mailowy klienta po potwierdzeniu zlecenia. W momencie zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym wystawiamy docelową fakturę VAT 23%, która także zostanie wysłana do Ciebie mailem.  
 

4. Wyceny

W przypadku drobnych lub nietypowych zleceń nie przygotowujemy wycen. Proponujemy natomiast korzystne dla klienta rozliczenie za godziny pracy.  
Pamiętaj, że każda wycena jest ważna przez 14 dni (chyba, że zaznaczyliśmy inaczej).
 

5. Umowy

Wszystkie ustalenia poczynione drogą mailową uznajemy za wiążące dla obu stron – zachowujemy korespondencję przez minimum 60 dni od momentu zakończenia zlecenia.
 

6. Naliczanie godzin roboczych

W przypadku gdy podana jest stawka za 1h pracy:

 1. Ilość godzin niezbędna do wykonania pełnego zakresu wybranych prac jest zależna od projektu.
 2. Sposób naliczania godzin: naliczana jest każda rozpoczęta godzina pracy. 

7. Oferty / specyfikacje

Uwagi do ofert i specyfikacji: 

 1. W pierwszej kolejności przedstawiana jest wycena na usługę projektowania graficznego. W kolejnym etapie – w osobnej wycenie, może być przygotowana wycena na realizację druku w zaprzyjaźnionych drukarniach.
 2. Termin realizacji druku: zależny od momentu złożenia projektu i terminów drukarni. Termin wysyłki druku, zależny od dostępnej metody wysyłki i umowy drukarni z przewoźnikiem.
 3. Opisana w usługach „Poprawka” obejmuje przygotowanie drobnej poprawki do wykonanej usługi obejmującej czas pracy do 15 min.

B) Warunki zamówienia dla projektów graficznych:

Zamówienie i wykonanie projektu graficznego

Projekty realizowane są przez Studio Graficzne Grafikola.pl. Ogólne warunki, obowiązują jeżeli nie zaznaczono inaczej w specyfikacji lub cenniku.

Zamówienie projektu graficznego

 • Wszystkie projekty graficzne są wykonywane po przesłaniu kompleksowych wytycznych przez Klienta.
 • Przed przystąpieniem do prac należy wpłacić 100% wartości zamówienia.
 • Terminy wykonania projektów graficznych: do 14 dni (chyba, że ustalono inaczej) od otrzymania wpłaty oraz wszystkich wytycznych i materiałów do projektu.

Cenniki projektów graficznych
Wszystkie podawane ceny na stronie grafikola.pl są cenami netto (+ VAT 23%)

 • Cena „od” oznacza minimalną cenę, która może ulec zmianie po poznaniu Państwa wytycznych do danego projektu graficznego.
 • Ceny nie obejmują zakupu zdjęć do projektów (Klient może samodzielnie dostarczyć zdjęcia)
 • W cenie ujęta jest 1 propozycja projektu graficznego oraz 2 drobne poprawki (do 30 min pracy łącznie) do każdego projektu (chyba, że ustalono inaczej). Poprawki nie obejmują kompleksowej zmiany projektu na inny, lecz wniesienie zmian do wykonanego projektu. Poprawki są wykonywane do 7 dni (chyba, że ustalono inaczej).
 • Cena nie obejmuje przekazywania plików źródłowych projektów (chyba, że zaznaczono w ofercie inaczej).

Wykonanie projektu graficznego

Po dostarczeniu kompletu wytycznych oraz zaksięgowaniu wpłaty (data uruchomienia), projekt kierowany jest do realizacji. Do 14 dni od daty uruchomienia projektu klient otrzymuje na swój e-mail projekt graficzny do zaakceptowania.

Jeśli:

 • w ciągu 3 dni Klient nie zgłasza uwag – to oznacza, że akceptuje projekt.
 • Klient zgłasza uwagi – projekt kierowany jest do poprawek. W ciągu 7 dni klient otrzymuje projekt po każdej poprawce do akceptacji. Po dwóch poprawkach (w cenie) klient akceptuje projekt, lub wprowadza dodatkowe poprawki, w dowolnej ilości za dodatkową opłatą.

Po akceptacji projektu Studio Graficzne Grafikola.pl przygotowuje pliki dla klienta:

 • projekty do druku pliki w formacie pdf lub jpg,
 • logo – plik w formacie pdf lub jpg.

Wnoszenie poprawek po tym etapie wiąże się z dodatkowymi kosztami: opłata za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

Archiwizacja plików graficznych

Jeśli Klient posiada prawa do materiałów źródłowych, wszystkie pliki są do niego przesyłane po realizacji projektu. W innych przypadkach i braku regularnych zamówień, pliki są archiwizowane. Archiwizacja jest planowana na 1 rok z zastrzeżeniem o skróceniu tego okresu ze względu na dużą ilość przechowywanych danych.


2. Na Serwisie podano ceny usług i produktów netto, należy doliczyć podatek Vat 23%. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.

III. Dodatkowe informacje

1. Prawa autorskie do projektu graficznego
Zgodnie z przepisami prawa autorskie do projektu ma wyłącznie jego wykonawca, czyli firma Iteraktiv.
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością firmy Iteraktiv. Klient może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać go w formacie .pdf, .png, .jpg. Gdy Klient chce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem firmy Iteraktiv musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia Klienta do otrzymania plików źródłowych (to jest składu w programach graficznych Corel, Adobe itp.). Chyba, że Zamawiający wykaże chęć kupienia projektu wraz z plikiem źródłowym. Fonty użyte w projektach w trakcie przekazywania plików są zamieniane na krzywe i nie są dołączane do plików źródłowych chyba, że zaznaczono w ofercie inaczej.

2. Majątkowe prawa autorskie
Majątkowe prawa autorskie są zbywalne.
W momencie, gdy Klient akceptuje projekt i opłaca go, firma Iteraktiv zbywa na jego rzecz swoje majątkowe prawa autorskie. Klient może projekt wydrukować, umieścić w sieci i za jego pośrednictwem promować swoje usługi. Nie może jednak wprowadzać w nim jakichkolwiek zmian – jest to zabronione na podstawie prawa autorskiego.

IV. Przedmiot Regulaminu/Umowy:

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu/Umowy jest wykonywanie przez firmę Iteraktiv na rzecz zamawiającego projektów graficznych, stron internetowych oraz dostarczanie ich drogą elektroniczną Zamawiającemu, wydruk materiałów lub wdrożenie strony www.
 2. Korzystanie z usług firmy Iteraktiv oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Specyfikacje projektów graficznych, stron internetowych, wydruków oraz wdrożeń określone są w ofercie przedstawionej Klientowi.

V. Prawa i Obowiązki Klienta/Zamawiającego/Konsumenta

 1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia drogą mailową – niezbędnych materiałów i informacji wymaganych do poprawnego wykonania przedmiotu Umowy, przede wszystkim logotypów, tekstów oraz pomocy merytorycznej dotyczącej przedmiotu jego działalności w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej Umowy w terminie 5 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy/ akceptacji warunków współpracy.
 2. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia kompletu materiałów drogą elektroniczną w czytelnej i spójnej formie. Zawartość merytoryczna przesłana przez Klienta powinna być sformatowana, w formie możliwej do edycji. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak polskich znaków, różnorodne czcionki w jednolitym tekście oraz tzw. literówki.
  Do materiałów zalicza się:
  cały tekst jaki ma się znaleźć w projekcie, tj. informacje, hasła reklamowe, dane firmy, itd.; zdjęcia (nie mniej niż 300 dpi); logo; mapy i inne materiały do wykorzystania w projekcie w najwyższej jakości.
  Zdjęcia, logo i inne materiały (obrazy, grafiki, itp.) dostarczone powinny być w formie elektronicznej.
  Logo – powinno być w formacie wektorowym – skalowalnym (np. .cdr, .pdf, .eps, .ai), w krzywych lub rozszerzeniu pliku .png (bez tła).
  W przypadku braku zdjęć i konieczności zakupu czy wyszukania odpowiednich zdjęć, kwota zakupu zostanie doliczona do faktury VAT wystawionej za usługę projektowania graficznego.
  W przypadku braku wystarczających wytycznych od Klienta – projekt zostanie wykonany wg uznania Wykonawcy.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść dostarczonych materiałów.
 4. Wykonawca nie bierze odpowiedzialności za:
  niską jakość grafik dostarczonych przez Zamawiającego
  opóźnienia w dostawie materiałów przez firmy zewnętrzne
  opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od firmy Iteraktiv, opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta
 5. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej Umowy, a w szczególności do terminowego i poprawnego przesyłania materiałów, dokonywania akceptacji, w terminie umożliwiającym zastąpienie informacji nieaktualnych lub błędnych.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do wysłania poprawek do projektu graficznego w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania projektu graficznego od Wykonawcy na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy biuro@grafikola.pl.
 7. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że materiały wykorzystane do realizacji projektu wysłane przez Zamawiającego naruszają patenty i/lub prawa autorskie, Zamawiający, na żądanie Wykonawcy, na własny koszt przystąpi do procesu sądowego, zwalniając bezwarunkowo Wykonawcę od tych roszczeń i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez Sąd Powszechny.
 8. Zamawiający może projekt wydrukować, umieścić w sieci i za jego pośrednictwem promować swoje usługi, jednak nie może wprowadzać w nim jakichkolwiek zmian – jest to zabronione na podstawie prawa autorskiego.
 9. W przypadku, gdy Zamawiający rezygnuje z realizacji złożonego zamówienia, zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z rozpoczęciem realizacji zaakceptowanego przez siebie zamówienia.

VI. Ograniczenie prawa do odstąpienia
Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. Prawa i Obowiązki / Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.grafikola.pl

VIII. Terminy realizacji

 1. Czas realizacji zleceń określony jest w ofercie przedstawionej Klientowi. Wykonawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu realizacji zleceń z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Czas realizacji zleceń liczony jest od momentu dostarczenia przez Zamawiającego wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia, takich jak: treści, informacje, grafiki oraz zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym firmy Iteraktiv.
 3. Terminy realizacji zleceń podawane są zawsze w dniach roboczych, tj. z pominięciem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.
 4. Zamawiający oraz Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania terminów realizacji określonych w niniejszej Umowie.
 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przedłużenie czasu wykonania prac określonego w Umowie, jeśli Zamawiający przedłuża termin wysłania poprawek, akceptacji lub płatności.

IX. Realizacja przedmiotu Umowy/Poprawki

 1. Klient może zgłosić drogą elektroniczną (poprzez e-mail) zbiorcze uwagi co do projektu w terminie 3 dni roboczych od otrzymania prezentacji projektu. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu, chyba że Klient poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w ciągu tego czasu.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia uzasadnionych uwag Zamawiającego oraz przedstawienia poprawionego projektu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wniesienia uwag przez Zamawiającego.
 3. Akceptacja poprawionego projektu nastąpi drogą elektroniczną poprzez e-mail wysłany do Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przedstawienia Zamawiającemu poprawionego projektu graficznego strony głównej. Brak zgłoszenia uwag jest równoznaczny z akceptacją projektu, chyba że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o niemożności zgłoszenia uwag w ciągu tego czasu.
 4. Poprawki muszą być dostarczone do Wykonawcy w formie listy, która jest chronologiczna do projektu (każda strona projektu opisana po kolei).
  Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości e-mailem do Wykonawcy. Jeżeli Klient redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je w częściach lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio zleconymi, to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy – od 1 roboczogodziny.
 5. Dopuszczalne jest maksymalnie jednokrotne przesyłanie listy poprawek, każda kolejna lista jest dodatkowo płatna – liczona jest ilość czasu poświęcona na wprowadzenie poprawek.
 6. Wszelkie zmiany w wyglądzie oraz układzie elementów po akceptacji / wdrożeniu projektu / strony internetowej będą dodatkowo płatne według stawki godzinowej.
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy zaistniałe w projekcie przesłanym przez Klienta.
 9. Jeśli zamawiany był wyłącznie projekt, to dostarczany jest on w ustalonej formie (e-mail lub inny nośnik informacji). Odnośnie zamówienia projektu i druku następuje proces jego fizycznego wykonania. W przypadku znalezienia błędów po wydruku zaakceptowanych projektów, reklamacje z tego tytułu nie będą mogły być uwzględnione.
 10. Kolor druku – z uwagi na uwarunkowania technologiczne firma Iteraktiv zastrzega sobie prawo do rozbieżności koloru nadruku od kolorystyki zaakceptowanej w projekcie. Kolory wyświetlane na monitorze mogą różnić się od barw rzeczywistych – wynika to ze specyfiki wyświetlania obrazów na monitorze.

X. Opłaty

 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości zapisanej w ofercie.
 2. Koszt projektu obliczany jest z uwzględnieniem czasu potrzebnego na realizację, użytych technologii i oczekiwanego terminu realizacji. Rzeczywisty koszt projektu zależy od stopnia jego skomplikowania.
 3. Ceny poszczególnych zleceń określone są w ofercie przedstawionej Klientowi.
 4. Zlecenie trafia do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty. Czas realizacji zlecenia jest ustalany indywidualnie w umowie.
 5. Rozliczenie za wykonany projekt graficzny wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych odbędzie się na podstawie faktury.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności należności na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. Numer konta Wykonawcy zawarty jest na fakturze VAT.
 7. W przypadku zwłoki w płatności kwoty, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

XI. Reklamacje

 1. Zamawiający może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację można złożyć do 2 dni od realizacji zamówienia. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.
 3. Kolory, wygląd, kształt oraz jakość nadruków niektórych produktów mogą w nieznacznym stopniu odbiegać od oryginałów. Nie stanowi to podstawy do ewentualnych reklamacji. Zastrzegamy sobie prawo do +/-5% odstępstw w zamówieniu.
 4. Reklamację można przesłać na adres Wykonawcy. Reklamacja powinna zawierać pełną nazwę składającego reklamację oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji firma Iteraktiv zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 6. Firma Iteraktiv rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do konta danego Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach firma Iteraktiv może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację adres e-mail, który nie jest przypisany do Zamawiającego.

XII. Klauzula poufności

 1. Zważywszy na to, że Strony porozumienia będą współpracować, a co za tym idzie, będą ujawniać pewne specyfikacje, dokumenty, wzory, rysunki, oprogramowanie, dane, briefy, prototypy i inne informacje strategiczne, finansowe, handlowe i techniczne w celu stworzenia rozwiązań marketingowych oraz reklamowych, zostaje zawarte niniejsze porozumienie o zachowanie poufności wszelkich informacji ujawnionych przez Strony w zakresie Współpracy.
  W związku z powyższym uzgodniono co następuje:
  I. Strony zobowiązują się:
  a) Zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące drugiej Strony lub uzyskane od drugiej Strony – niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła;
  b) Wykorzystywać informacje jedynie w celach Współpracy;
  c) Podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części stronom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji dotyczy;
  d) Nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek części informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych w postanowieniach dodatkowych.
 2. Obowiązki Stron wymienione w niniejszej klauzuli poufności znajdują zastosowanie także wobec pracowników, podwykonawców, konsultantów, reprezentantów i kontrahentów Stron oraz innych osób mających dostęp do informacji przekazanych drugiej Stronie w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy.
 3. Gdy wymaga tego interes Strony występującej do instytucji finansowej zawsze może zostać ujawniona pełna treść Umowy. Poza tym Strony nie mogą ujawnić treści Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony, także po jej wygaśnięciu bądź rozwiązaniu.

XIII. Postanowienia Dodatkowe
Postanowienia w punkcie I. nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej Strony, które:
a) Są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień niniejszego porozumienia;
b) Zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia jakichkolwiek zobowiązań o nie ujawnianiu w stosunku do Stron;
c) Zostały ujawnione pracownikom Strony lub zatrudnionym przy Współpracy podwykonawcom Strony;
d) Zostały ujawnione osobie trzeciej na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia sądu;
e) Zostaną podane przez jedną ze stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony.

 1. Kara umowna – Zamawiający oraz Wykonawca określają karę umowną w wysokości 20.000 zł netto za niedotrzymanie tajemnicy handlowej, czyli udostępnienie osobom trzecim materiałów związanych ze współpracą takich jak rysunki, umowy, briefy, założenia współpracy, informacje finansowe, itp.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy.
 2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do projektów graficznych, które zostaną stworzone w celu realizacji Umowy bez ograniczenia co do terytorium i ilości.
 3. Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego na czas nieoznaczony.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane przez Strony polubownie w drodze negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu zostanie on przedłożony przez którąkolwiek Stronę do rozstrzygnięcia Sądowi Powszechnemu, właściwemu dla siedziby Wykonawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego.
 6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.
 7. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych przez firmę Iteraktiv. Administratorem danych jest firma Iteraktiv. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z firmą Iteraktiv. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.
 8. Zmiany osób kontaktowych nie wymagają zmiany Umowy i stają się skuteczne z chwilą zawiadomienia drugiej Strony o zmianie, w formie potwierdzonej przez drugą Stronę w wiadomości e-mail.
 9. Do czasu otrzymania przez drugą Stronę powiadomienia o zmianie osób upoważnionych do kontaktów w zakresie realizacji Umowy, korespondencję kierowaną i przesyłaną na adres wskazany przez Stronę uznaje się za doręczoną.
 10. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.