Odstąpienie od umowy

Zawierając Umowę o zakup projektu graficznego w Studio Graficznym Grafikola.pl, konsument wyraża wyraźną zgodę na rozpoczęcie dostarczania treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy, co powoduje utratę prawa do odstąpienia od Umowy. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta.