Formularz – wycena logo

Podaj wszystkie słowa, litery, cyfry lub inne znaki jakie mają być w logo.
Krótki opis branży (firmy) i z czym ma się kojarzyć logo.
Jakie kolory mają być użyte do projektu logo, sugestie odnośnie kolorystyki.
Czy logo ma mieć nieokreślony kształt czy ma kojarzyć się z jakąś konkretną rzeczą?
Sugestie odnośnie wyglądu logo, pomysł lub wizja, można ją przedstawić - opisując lub zamieścić link/adresy stron internetowych/ ...
Uwagi.
Telefon
Nazwa firmy, adres, NIP.