PROJEKT UKŁADU KSIĄŻKI

Jak stworzyć udany projekt książki?

Kreatywne streszczenie

Generalnie prowadzone na bardzo wczesnym etapie dyskusji na temat Twojej książki. Najlepiej, zanim zdecydujesz się skorzystać z moich usług projektowania graficznego. Ten krok ma na celu podzielenie się ze mną swoimi pomysłami. Preferowanym stylem i udzielenie mi wskazówek na temat tego, co lubisz, a czego nie. Dobrze jest podać przykłady różnych książek, które przypadną do gustu. Abym mogła mieć wyobrażenie o twórczym kierunku, w którym możemy podążać dalej.

Rozwój koncepcji

Pierwszym zadaniem jest wymyślenie przyszłych układów koncepcyjnych. Które uwzględniają rzeczy omówione podczas konsultacji. Pojęcia te powinny wskazywać na:

  • układ strony,
  • formatowanie tekstu,
  • obróbkę obrazu (jeśli jest to wymagane),
  • hierarchię informacji
  • i paletę kolorów (jeśli dotyczy).

Generowanie szablonów

Wybraną koncepcję rozwinę do głównego szablonu. W którym każdy aspekt, który będzie wymagany do stworzenia kompletnej książki, zostanie ujednolicony. Strony wzorcowe zostaną utworzone dla wszystkich rozdziałów i/lub różnych typów stron. Arkusze stylów zostaną wygenerowane dla każdego poziomu nagłówka i rodzaju tekstu, który zawiera książka, tj:

  • cytatów,
  • objaśnień,
  • wypunktowań,
  • podpisów pod obrazami itp.),
  • a także formatowania dowolnych tabel, które może mieć książka.

Wszystkie te rzeczy zapewniają spójność w całej książce.

Skład tekstu

Teraz, gdy wszystkie decyzje projektowe zostały już podjęte. Mogę przystąpić do składania książki od początku do końca, w tym umieszczania wszelkich obrazów lub wykresów. Następnie dodam spis treści, indeks i wszelkie odniesienia, które mogą być wymagane. Po zakończeniu wstępnego składu przejrzę książkę i dopasuję formatowanie. Aby wyeliminować wszelkie wdowy i sieroty, a także naprawię wszelkie niezręczne podziały wierszy i stron przed wysłaniem książki w formacie PDF.

Akceptacja

Na tym etapie na Tobie spoczywa pełny obowiązek jak najdokładniejszego przejrzenia dostarczonych materiałów. Poświęć trochę czasu na ponowne przeczytanie książki. Linijka po linijce – zdziwisz się, co możesz teraz zauważyć, gdy Twoja książka jest w innym formacie. Najlepszym sposobem nanoszenia korekt jest robienie notatek bezpośrednio w pliku PDF. Za pomocą narzędzi komentarze, które są dostępne w Adobe Reader lub Acrobat Pro.

Projekt okładki

Niektórzy wolą najpierw mieć zaprojektowaną okładkę inni chcą to zachować na koniec.
Żaden sposób nie jest dobry ani zły.

W moim Studio Graficznym preferuję, aby zrobić to na początku (lub przynajmniej w połączeniu z fazą opracowywania koncepcji wnętrza).

Opracowanie wcześniejsze okładki pozwala na szybsze jej wykorzystanie w działaniach marketingowych. Proces projektowania okładki jest prawie taki sam jak w przypadku wnętrza.

Projekt książki

Eksport końcowy

Nadszedł czas, aby wyeksportować zatwierdzoną grafikę do gotowych plików PDF. Które są zgodne ze specyfikacjami technicznymi Twojej książki i wymaganiami drukarki lub wydawcy.

Projekty graficzne Poznań Warszawa Gdańsk

Razem stwórzmy coś fajnego

KAŻDY PROJEKT JEST WYJĄTKOWY.
JAK PRACUJEMY RAZEM.